Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 68

Lượt truy cập: 796162

Tiếp công dân

Cán bộ làm công tác tiếp dân sẽ có chế độ đãi ngộ đặc thù

Ban Bí thư đã có Thông báo số 307-TB/TW sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về Đề án đổi mới công tác tiếp công dân.

Ban Bí thư đã có Thông báo số 307-TB/TW sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về Đề án đổi mới công tác tiếp công dân.

Tiếp thu và cụ thể hoá chỉ đạo của Ban Bí thư vào nội dung bản đề án sắp tới trình Chính phủ là nội dung chính của cuộc họp sáng ngày 2-3 tại trụ sở Thanh tra Chính phủ dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Kim, Phó Cục trưởng Cục I đã thông báo lại nội dung Thông báo của Ban Bí thư, trong đó nêu rõ: Công tác tiếp công dân thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng… Nhiều thủ trưởng các bộ, ngành, chủ tịch UBND tỉnh, TP đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từng bước khắc phục tình trạng khoán trắng cho một số cơ quan chuyên môn; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại nơi phát sinh khiếu kiện; uốn nắn, chấn chỉnh những vụ việc làm sai của cán bộ cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Nhiều nơi đã lập trụ sở, ban hành nội quy, quy chế về tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trụ sở; công tác tiếp dân ở một số nơi đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác tiếp công dân của các cấp, ngành và trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và nhà nước còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt chưa gắn công tác tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
 
Từ thực trạng đó, Ban Bí thư khẳng định thời gian sắp tới, hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Riêng với Thanh tra Chính phủ, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo hướng nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu đơn vị trong việc tiếp công dân từ địa phương, cơ sở gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, giám sát, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp hoạt động trong công tác tiếp công dân, bố trí tiếp công dân vừa tập trung ở trung ương và địa phương, vừa tiếp công dân tại các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương theo hướng tiếp công dân gắn với theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sớm kiện toàn về tổ chức, cán bộ và có chính sách chế độ đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về vấn đề tên gọi, trước đây một số ý kiến cho rằng nên đổi lại tên của trụ sở tiếp công dân trung ương Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, Ban Bí thư khẳng định thống nhất tên gọi ở trung ương là Trụ sở tiếp công dân của trung ương Đảng và nhà nước đặt tại Hà Nội và TP.HCM, do Thanh tra Chính phủ quản lý và chủ trì điều hoà, phối hợp. Trụ sở tiếp công dân ở địa phương do UBND các cấp quản lý, giao văn phòng UBND chủ trì điều hành.
 
Trên tinh thần Thông báo của Ban Bí thư, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào yêu cầu ban soạn thảo giữ nguyên kết cấu của đề án, tuy nhiên phải viết ngắn gọn lại toàn bộ nội dung để trình lên Chính phủ. “Đây là đề án xây dựng để áp dụng, thực hiện nên từng mục phải rất chi tiết, cụ thể”, ông Lê Tiến Hào nhấn mạnh. Đặc biệt, đối với phần chỉ đạo về việc xây dựng nội dung đề án, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu ban soạn thảo bám sát, thể hiện đúng và đầy đủ nội dung đã được chỉ đạo.
 
Tại cuộc họp, các ý kiến chủ yếu tập trung vào phần trình bày, kết cấu của đề án khi trình Chính phủ. Tất cả đều thống nhất cho rằng đề án cần được xây dựng lại ngắn gọn hơn. Về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ tiếp dân chuyên trách, có ý kiến cho rằng nên xây dựng theo hướng cán bộ tiếp dân chuyên trách được hưởng phụ cấp như thanh tra viên. Tuy nhiên, nếu triển khai theo hướng này thì sẽ có một điểm vướng là nếu thanh tra viên làm công tác tiếp dân thì sẽ không được hưởng phần phụ cấp này nữa.

(Báo Thanh Tra)