Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 38

Lượt truy cập: 796873

Tin thanh tra

Tổng kết Công tác thanh tra năm 2011

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, ngày 12 tháng 02 năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của ngành Thanh tra.

 
​Đến dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và đại diện lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa phương.

Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã khai mạc Hội nghị. Tiếp theo chương trình, đồng chí Lê Tiến Hào, Phó tổng Thanh tra Chính phủ trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của ngành Thanh tra về các lĩnh vực trong công tác Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành Thanh tra.

Đối với công tác Thanh tra: Năm 2011, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 75.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, trong đó 8.875 cuộc thanh tra hành chính và 66.725 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế là 8.507 tỷ đồng, 286.408 ha đất các loại; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5.123 tỷ đồng, 11.845 ha đất (đã thu hồi được 776 tỷ đồng, 981 ha đất); xử phạt vi phạm hành chính 8.011 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.473 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.363 tập thể, 2.180 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 166.151 tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 83 vụ việc, 102 người.

DSC00123.JPG

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tuy có giảm về số lượng đơn thư nhưng số vụ việc, số đoàn đông người tăng. Các cơ quan Nhà nước đã tiếp 410.435 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với 4.159 đoàn đông người; tiếp nhận, xử lý 140.044 đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết 69.785 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xem xét lại 894/1.700 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài (chiếm 52,6%) số vụ việc.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Ngành Thanh tra phát hiện 150 vụ, 320 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản là 267.411 triệu đồng, 9,4 ha đất; kiến nghị thu hồi 263.370 triệu đồng, 6,3 ha đất; đã thu 79.530 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể, 134 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 76 vụ, 159 người, xử lý trách nhiệm 32 người đứng đầu. Một số bộ, ngành, địa phương tích cực phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng như: Bộ công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Bình Định, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp…

Đối với công tác xây dựng ngành Thanh tra: Tập trung công tác xây dựng thể chế; công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo cán bộ thanh tra; công tác nghiên cứu khoa học thanh tra; công tác báo chí, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động của ngành Thanh tra; công tác tham mưu tổng hợp và thông tin báo cáo; công tác hợp tác quốc tế và thực hiện Chương trình POSCIS.

DSC00151.JPG

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra trong cả nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2011 và triển khai sớm phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012. Ðồng chí lưu ý, ngành Thanh tra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng thể chế, công tác xây dựng ngành. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành cần khắc phục các mặt khiếm khuyết, kiên quyết hơn trong công tác thanh tra; hoàn thành các cuộc thanh tra với trách nhiệm cao và thu hồi sau thanh tra đạt kết quả. Ðồng chí nhấn mạnh, ngành thanh tra phải bám sát nhiệm vụ, nghe ngóng dư luận; tăng cường tiếp dân, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cần quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ làm công tác thanh tra; xây dựng hoàn chỉnh quy chế hoạt động của ngành; bồi dưỡng văn hóa thanh tra, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán bộ thanh tra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh thêm một số nội dung về công tác Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành Thanh tra.

Về công tác Thanh tra: Nhìn chung, hoạt động thanh tra tiếp tục có chuyển biến tích cực, công tác thanh tra đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Nội dung thanh tra trong năm 2011 theo đúng định hướng, đi sâu vào việc chấp hành chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; việc quản lý, sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước; việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và nhất là đã triển khai được công tác thanh tra chuyên đề diện rộng về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý được nhiều vi phạm pháp luật, đề xuất nhiều kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý và trong ban hành chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, một bộ, ngành, điah phương triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra chưa được khắc phục triệt để; một số cuộc thanh tra còn kéo dài. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm từ các cuộc thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc; việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra tuy đã có cố gắng nhưng nhìn chung còn chậm, chưa triệt để, tỷ lệ thu hồi sau thanh tra đạt thấp. Thanh tra trách nhiệm triển khai nhiều, nhưng hiệu quả chưa cao, sự tác động và chuyển biến sau thanh tra còn chậm. Trong thanh tra chuyên ngành gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về tổ chức và hoạt động; thể chế trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành hoàn thiện văn bản còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra vẫn còn bất cập. Sự phối hợp, kết hợp trong công tác thanh tra có có lúc chưa chặt chẽ, đòi hỏi phải được tăng cường, củng cố trong thời gian tới.

DSC00100.JPG

 Về công tác khiếu nại, tố cáo: Năm 2011, ngành Thanh tra đã làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần vào việc ổn định chính trị, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; hiệu quả, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên một bước. Công tác phối hợp trong giải quyết có nhiều tiến bộ, nhất là khi có khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp; một số bộ, ngành, địa phương đã áp dụng chế độ một cửa trong tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đưa công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư. Thông qua việc thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân thì nguồn lực đầu tư cho công tác tiếp dân tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc; tiến độ thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân còn chậm; phân loại, xử lý đơn thư trong một số trường hợp còn thiếu chính xác. Còn nhiều vụ việc giải quyết chậm; chất lượng giải quyết chưa cao, vẫn còn sai sót; không ít kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết chưa hợp lý, hợp tình, thiếu tính khả thi; việc thực hiện quyết định giải quyết còn chậm và thiếu triệt để... Tình trạng ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy, bảo thủ, chậm sửa sai trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn, cần phải được rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Việc phối hợp trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại chưa tốt, trong một số trường hợp quan điểm và phương án thiếu thống nhất, làm cho vụ việc trở nên phức tạp.

Về công tác Phòng, chống tham nhũng: Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả quan trọng. Trong đó, đã tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thông qua hoạt động thanh tra, ngành thanh tra cũng đã phát hiện được các hành vi tham nhũng và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Nhiều hoạt động phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân, tổ chức trong xã hội và hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được thúc đẩy. Tuy nhiên, thể chế về phòng, chống tham nhũng vẫn chưa hoàn thiện; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng vẫn còn hình thức; việc phối hợp trao đổi thông tin và xử lý các vụ việc tham nhũng vẫn còn hạn chế; kết quả phát hiện tham nhũng còn thấp; việc đánh giá, tình hình, hiệu quả phòng, chống tham nhũng còn chậm và chưa sát với thực tế; công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng chưa toàn diện; việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng ở các nước còn ít.

Về công tác xây dựng ngành Thanh tra: Nhìn chung, các đơn vị đã tập trung vào viêc xây dựng ngành bằng các việc làm cụ thể như: Xây dựng thể chế; thực hiện tốt công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo cán bộ thanh tra; thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học thanh tra; công tác báo chí, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin cũng thực hiện tốt; ngoài ra còn thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và Chương trình POSCIS.

DSC00132.JPG