Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 63

Lượt truy cập: 1490688

Giải quyết khiếu nại - Tố cáo

Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm tra,rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài

Sáng 07/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm triển khai Quyết định 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị.

ị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã triển khai những nội dung của Quyết định 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong đó, tập trung vào những giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập danh sách một số vụ việc có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, trình Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Tại Quyết định 1849/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ Công tác để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm. Ở các địa phương, Tổ Công tác thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tổ cáo đông người, phức tạp, kéo dài do lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng với nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra rà soát, giải quyêt các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nội dung kiểm tra, rà soát vụ việc khiểu nại, tố cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

UBND cấp tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch kiếm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tổ cáo đông người, phức tạp, kéo dài; thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về khiếu nại tố cáo, chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành Trung ương trong tổ chức thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị (ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong thời gian gần đây, các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có giảm nhưng vẫn còn phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để giải quyết vấn đề này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở các địa phương cần giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở, không để những tình trạng bức xúc kéo dài, người dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Theo daklak.gov.vn