Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 34

Lượt truy cập: 796926

Phòng chống tham nhũng

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

 Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-TTCP về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2016, 2017, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá kết quả công tác PCTN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 và hoàn thiện công tác đánh giá PCTN. 
 
    Công tác đánh giá lần này được Thanh tra Chính phủ xác định sẽ đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, kết quả đánh giá công tác PCTN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khách quan, toàn diện.
 
Hội nghị tập huấn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc
Hội nghị tập huấn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc
    Nội dung của Kế hoạch số 109/KH-TTCP gồm: Xây dựng, ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN; tổ chức tập huấn, hướng dẫn; tổ chức đánh giá ở cấp tỉnh; tổ chức thẩm tra báo cáo đánh giá; báo cáo và công bố kết quả đánh giá.
 
    Việc thực hiện đánh giá sẽ tiến hành theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 được ban hành theo Quyết định 63/QĐ-TTCP ngày 26-2-2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Tiếp đó, tài liệu hướng dẫn về tổ chức đánh giá, biểu mẫu hồ sơ và mẫu báo cáo đánh giá công tác PCTN được hoàn thiện.
 
    Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức 2 khoá tập huấn việc triển khai, tổ chức đánh giá PCTN đối với các địa phương phía Bắc và phía Nam. Dự kiến, tổ chức khoá tập huấn này sẽ được triển khai cuối tháng 2-2019. Chương trình và tài liệu tập huấn sẽ được ban hành theo kế hoạch riêng của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ phân công thành viên hướng dẫn thường xuyên đối với các địa phương.
 
    Tháng 4-2019, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ thành lập các nhóm kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với một số địa phương theo kế hoạch riêng và khi có yêu cầu.
 
    Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp, lập báo cáo đánh giá và báo cáo về Thanh tra Chính phủ (thông qua đường văn thư của Cục PCTN) trong tháng 4-2019.
 
    Từ ngày 1-5-2019, tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ tiến hành thẩm tra hồ sơ đánh giá, đánh giá lại đối với từng địa phương.
 
    Từ ngày 1-6-2019, Thanh tra Chính phủ sẽ tổng hợp, xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 và tổ chức hội nghị, hội thảo hoàn thiện báo cáo đánh giá trên cả nước.
 
    Tháng 7-2019, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá và công bố Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018.
                                                                                 theo noichinh.vn