Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 23

Lượt truy cập: 796800

Tin thanh tra

Chuyển sang Cơ quan điều tra 12 vụ có dấu hiệu tội phạm

(Thanh tra)- Tại TP Pleiku (Gia Lai), Cụm Thi đua số III (Thanh tra các tỉnh Tây Nguyên) vừa tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 12 vụ có dấu hiệu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyển sang Cơ quan điều tra 12 vụ có dấu hiệu tội phạm 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Cụm Thi đua số III. Ảnh: N.P

Trong phong trào thi đua đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019, Thanh tra các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai 785 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 104,1 tỷ đồng, phát hiện và kết luận sai phạm đối với diện tích đất rừng bị mất, bị lấn chiếm là 4.479,8ha đất rừng; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 12 vụ có dấu hiệu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định.

Về thanh tra chuyên ngành, đã tiến hành 2.119 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.686 đơn vị, tổ chức, cơ sở và 1.947 cá nhân trên các lĩnh vực. Qua đó, phát hiện sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 21,15 tỷ đồng. Hiện, đã thu nộp đủ số tiền sai phạm và nộp phạt vào ngân sách.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức Thanh tra các tỉnh Tây Nguyên luôn thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, 5 điều kỷ luật của ngành; tuyệt đối không lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nên không có trường hợp vi phạm bị xử lý. Các kết luận thanh tra cơ bản đảm bảo khách quan và đúng pháp luật; kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân sai phạm đúng mức, nghiêm minh; đã góp phần hạn chế tệ tham nhũng, lãng phí, ổn định an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Về chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân được nâng lên rõ rệt.

Lãnh đạo Thanh tra của các tỉnh tham gia đầy đủ và phát huy tốt vai trò tham mưu trong các buổi tham gia tiếp dân định kỳ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND các tỉnh; Thanh tra luôn là lực lượng nòng cốt giúp người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác tiếp công dân.

Cơ quan Thanh tra các cấp, ngành đã phát huy vai trò trách nhiệm cao trong việc kiểm tra, xác minh, tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp và các sở, ngành xử lý kịp thời, đúng qui định các đơn thư KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Công chức khi được giao nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết KN,TC có ý thức trách nhiệm, thái độ hòa nhã, vui vẻ để phục vụ nhân dân.

Năm 2019, các tỉnh Tây Nguyên đã tiếp 11.946 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, KN,TC; trong đó tiếp thường xuyên 6.054 lượt công dân; tiếp định kỳ 2.882 lượt công dân; có 81 đoàn đông người (gồm 1.362 người) đến trụ sở tiếp công dân tỉnh, huyện để kiến nghị, phản ánh. Qua kiểm tra, đã chuyển Cơ quan điều tra 1 vụ có dấu hiệu hình sự để tiếp tục xử lý.

Tổng số đơn tiếp nhận trong năm là 13.715 đơn. Sau khi phân loại, số đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính giải quyết là 878 đơn, kết quả đã giải quyết 761 đơn (đạt tỷ lệ 87%).

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãnh đạo các cơ quan Thanh tra thường xuyên quán triệt đến công chức, người lao động trong ngành thực hiện tốt các qui định của Luật Thanh tra; Luật PCTN; Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; Quy chế kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra để cán bộ, công chức trong ngành tuân thủ và thực hiện, nhằm ngăn chặn hành vi sai phạm trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC của công dân.

Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí...

Tổ chức 724 đợt tuyên truyền pháp luật về công tác PCTN cho 52.624 lượt người tham dự; cấp phát 25.561 cuốn tài liệu và 27.96 tờ rơi về nội dung PCTN.

Triển khai 54 cuộc thanh tra về công tác PCTN. Trong đó, Đắk Nông tổ chức 11 cuộc, Đắk Lắk 6 cuộc, Gia Lai 6 cuộc, Lâm Đồng 1 cuộc và Kon Tum 30 cuộc. Kết quả chỉ ra một số nội dung sai phạm chủ yếu như: Công khai các thủ tục hành chính chưa đầy đủ, cập nhật văn bản chưa kịp thời; chưa niêm yết công khai quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, danh sách và bản kê khai theo quy định; bản kê khai hàng năm chưa có chữ ký của người nhận bản kê khai; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh PCTN chưa thường xuyên; chưa xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản chỉ đạo về PCTN...

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chuyển 1 vụ có dấu hiệu tham nhũng sang Cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật, Thanh tra Kon Tum phát hiện dấu hiệu thất thoát tài sản và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 146,5 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Thanh tra thuộc Cụm Thi đua số III đạt kết quả khả quan. Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mọi mặt; Thanh tra các cấp đã triển khai kịp thời các phong trào thi đua với quyết tâm phấn đấu của từng cá nhân và tập thể, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN trong năm 2019 có kết quả tốt, được lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đánh giá cao.

Năm 2020, Cụm Thi đua số III sẽ tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương và ngành phát động. Chấp hành nghiêm 5 điều kỷ luật của ngành; nâng cao trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong mọi mặt công tác, nhất là người đứng đầu.

Kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình KN,TC nhằm góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2020 được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra. Nâng cao hiệu lực công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra nhằm đảm bảo các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra được thực hiện nghiêm.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao kịp thời, đảm bảo thời gian; không để đơn thư quá hạn. Nâng cao chất lượng giải quyết KN,TC; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Triển khai thực hiện nghiêm Luật PCTN. Thanh tra trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo kế hoạch được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

Thanh tra trong Cụm đã bình bầu và thống nhất đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Thanh tra tỉnh Gia Lai, tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Kon Tum.

Thanh tra tỉnh Kon Tum đảm nhận chức Cụm trưởng năm 2020 và Thanh tra tỉnh Đắk Nông làm Cụm phó.

Theo Thanhtra.com.cn