Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 66

Lượt truy cập: 1490453

Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 19/5/2020, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có 39 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn nhấn mạnh “Kết quả của Đại hội có ý nghĩ hết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025”.

Đ/c Đồng chí Nguyễn Minh Huấn – Bí thư Đảng Ủy – Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, trong 5 năm qua, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Khối và  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và chuyển biến tích cực, toàn diện: Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ có bước đổi mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả, trong đó công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo cơ chế thuận lợi trong xây dựng tổ chức, bộ máy và hoạt động của ngành: Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tăng cường đi đôi với phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; công tác xây dựng cơ quan và các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ.

Các mặt công tác khác như cải cách hành chính, tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, tổng hợp, hành chính, tài vụ, quản trị, tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng, công nghệ thông tin… được tiến hành đồng bộ, phục vụ có hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của cơ quan; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, đạt nhiều kết quả, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài của từng chi bộ, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Nhiều khuyết điểm trong tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được khắc phục sửa chữa; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm, các phong trào thi đua sôi nổi và có hiệu quả; các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ, Điều lệ, góp phần động viên hội viên, đoàn viên đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng nêu lên những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đáng chú ý, về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Hàng năm, lãnh đạo 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó: 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham mưu giải quyết trên 95% đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao;  Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 03 đảng viên mới.

Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thịnh Phát – Đảng ủy viên tham mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội, nhiều tham luận với các chủ đề phong phú, đa dạng được các đảng viên trình bày sôi nổi như: “Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức trong tình hình mới; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức” của Chi bộ 1; “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ” của Chi bộ 2; “Nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra đã có quyết định truy thu đạt tỷ lệ chưa cao; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra” của Chi bộ 4…

Đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhất trí với báo cáo chính trị của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh tình hình hiện nay có những khó khăn, thách thức và diễn biến khó lường, nhưng Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và đạt được nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo chính trị của Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm, thể hiện được tinh thần phê bình, tự phê bình cao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ cần tập trung tăng cường quản lý đảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn.​

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ và bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên; 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Minh Huấn - Chánh Thanh tra tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Văn Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy và 04 Đảng ủy viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XVI ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chánh Thanh tra tỉnh bày tỏ sự cảm ơn đối với các Đại biểu tham dự Đại hội. Đồng chí cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ mới sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Tân, cũng như các góp ý tại các tham luận của các đại biểu để hoàn thiện các văn kiện Đại hội, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong nhiệm kỳ tới./.

Văn phòng Thanh tra tỉnh