Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 74

Lượt truy cập: 1490450

Tin thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra tại Uỷ ban nhân dân huyện M’Drắk

Ngày 20/10/2020, Tại trụ sở UBND huyện M’Drắk, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện M’Drắk

Theo Quyết định số 85/QĐ-TTr ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại UBND huyện M’Drắk (Quyết định số 85/QĐ-TTr). Tham dự có Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn; Phó Chánh thanh tra tỉnh Lê Văn Hảo; Phó Bí thư huyện ủy, Quyền chủ tịch UBND huyện Phạm Ngọc Thạch; cùng các thành viên đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các phòng chuyên môn thuộc huyện.

Hội nghị tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Ma Đ’rắk

Theo Quyết định số 85/QĐ-TTr thì nội dung và thời kỳ thanh tra của đoàn như sau: Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai (thu hồi đất thực hiện các dự án, thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) Thời kỳ từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2019; Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách Thời kỳ từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2019.

Cũng theo Quyết định số 85/QĐ-TTr, Đoàn Thanh tra do đồng chí Nguyễn Phi Hùng Trưởng phòng NV II, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; Thời hạn thanh tra là 40 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền hạn, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đơn vị được thanh tra. Để đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. Phân công người chủ trì đầu mối để phối hợp đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Phó Bí thư huyện ủy, Quyền chủ tịch UBND huyện Phạm Ngọc Thạch đã tiếp thu toàn bộ nội dung, kế hoạch, nội quy, quyết định thanh tra và giao các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Đoàn Thanh tra để bảo đảm thực hiện tốt cuộc thanh tra.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư huyện ủy, Quyền chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phòng Nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh