Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 61

Lượt truy cập: 1490528

Thông tin tuyên truyền

Thanh tra tỉnh phố biến, tuyên truyền pháp luật tại 03 huyện Krông Bông, M’Đrắk, Ea Kar

Thực hiện Kế hoạch số 10636/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 02/01/2020 của Thanh tra tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Sáu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phổ biến pháp luật

 

 Trong 04 ngày từ ngày 05 đến ngày 10/11/ 2020, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn huyện Krông Bông, huyện M’Drắk và huyện Ea Kar.

Tại mỗi huyện tổ chức 02 lớp, mỗi lớp diễn ra trong một ngày gồm:

Lớp thứ nhất dành cho cán bộ thành phần có: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, Hội Nông dân xã, phường, thị trấn; cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; Trưởng hoặc Phó Ban tiếp công dân của huyện; Trưởng hoặc phó phòng, ban, cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo một số phòng ban chuyên môn thuộc huyện. Số lượng từ 100 đến 120 đại biểu.

Đ/c Lê Văn Hảo – Phó Chánh Thanh tra tỉnh giải đáp thắc mắc

 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Lớp thứ 2 dành cho nhân dân, gồm: Tổ trưởng hoặc Tổ phó tổ dân phố, Trưởng hoặc phó thôn, buôn; Già làng và người có uy tín trong khu vực dân cư ở xã, phường, thị trấn. Số lượng từ 120 đến 150 đại biểu.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Luật Tiếp Công dân 2013; Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2018.

Toàn cảnh Hội nghị tpậ huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Qua các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức và nhân dân tại huyện Krông Bông, huyện Ea Kar, huyện M’Drắk, đã nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và nhân dân; nâng cao năng lực trình độ, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong việc tham mưu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kịp thời ngăn chặn và hạn chế các vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Thanh tra tỉnh