Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 60

Lượt truy cập: 1490514

Tin thanh tra

Ngành Thanh tra Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 29/01, Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; các Phó Chánh Thanh tra Phạm Văn Sáu, Lê Văn Hảo; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; toàn bộ công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh, đại diện Lãnh đạo thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn Chánh thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Trong năm, Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước. Công tác thanh tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Cụ thể như sau:

Trong năm 2020, Thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai đã triển khai 231 cuộc thanh tra hành chính và 1.043 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 45.933 triệu đồng  và sai phạm về đất đai 1,02 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 19.410 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 11.045 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 15.478 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể và 127 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 16.715 triệu đồng, đạt 86%.

          Đi đôi với công tác thanh tra kinh tế xã hội, ngành Thanh tra Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là: Đã tiếp 405 lượt công dân với 385 vụ việc. Tiếp nhận và xử lý 1.146 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải quyết 68/78 vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao tham mưu giải quyết, đạt trên 87%. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã trả lại cho công dân 135 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 11 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân; xử lý trách nhiệm 01 cá nhân; xử lý trách nhiệm về đảng  01 tổ chức và 05 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Ngành Thanh tra cũng đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chủ trưởng, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm quyết liệt, bài bản và đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn; Trong kỳ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 51 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời đã tham mưu xây dựng và ban hành mới 77 văn bản, sửa đổi, bổ sung 43 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức 08 cuộc kiểm tra và phát hiện 02 đơn vị có vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 28 cơ quan, tổ chức, đơn vị; Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị tổ chức được 26 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra, phát hiện 02 công chức, viên chức vi phạm về quy tắc ứng xử; xây dựng kế hoạch chuyển đổi và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 157 cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương đã báo cáo tham luận về các nội dung: Khi tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc sở có trở ngại gì và quan điểm của có cần thiết phải tăng cường thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý của giám đốc sở; Những vướng mắc trong việc tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội đối tượng thanh tra là các cơ quan thuộc UBND huyện và tình hình và kết quả thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; kết quả thu hồi các khoản tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra; Tình hình chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn vướng mắc Kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới; Tình hình giải quyết khiếu nại, kiến kiện về đất đai của các Công ty Nông Lâm trường trên địa bàn tỉnh. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết. Kiến nghị giải pháp trong thời gian tới…

Đồng chí Nguyễn Công Bẩy Chánh thanh tra sở Thông tin truyền thông phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng yêu cầu Thanh tra tỉnh, ngành Thanh tra Đắk Lắk cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chính quyền cùng cấp để xây dựng nhiệm vụ bám sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và nhiệm vụ chính trị của năm 2021; triển khai công tác thanh tra có hiệu quả theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời chú trọng việc thanh tra đột xuất.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động ngành thanh tra tỉnh nhà bày tỏ sự cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra tỉnh và ngành thanh tra Đắk Lắk hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn Chánh Thanh tra tỉnh thay mặt  Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại hội nghị, ngành Thanh tra Đắk Lắk đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 và đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng trao  tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 03 tập thể thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn trao  tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 39 cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Văn phòng Thanh tra tỉnh