Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 66

Lượt truy cập: 1490626

Đoàn thể

Đảng ủy Thanh tra tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chiều ngày 29/01, Đảng ủy Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Văn Sáu, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thanh tra tỉnh và toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn – Bí thư Đảng Ủy – Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ. Ngay từ những ngày đầu năm Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch Thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng và sự chỉ đạo của cấp trên, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Phạm Văn Sáu – Phó Bí thư Đảng Ủy phát biểu tại Hội nghị

Trong năm, Đảng ủy và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng kế hoạch thanh tra được phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; việc kiểm tra thực hiện kế hoạch thanh tra tiếp tục được quan tâm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đồng bộ, quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường; tiếp tục nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh CCHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Thanh tra tỉnh cho rằng, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số hạn chế như: Một số đoàn thanh tra hành chính còn kéo dài so với thời hạn quy định, nhất là giai đoạn tổng hợp số liệu báo cáo và tham mưu ban hành kết luận thanh tra; việc tham mưu kiểm tra, rà soát mottj số vụ khiếu nại phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ tuy đã được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nhưng còn chậm so với Kế hoạch đề ra; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý chưa được tổ chức thường xuyên theo quy định, có chi bộ có tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng lại tổ chức lồng ghép với sinh hoạt thường kỳ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Trong thời gian Đảng ủy Thanh tra tỉnh cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành; tiếp tục phổ biến quán triệt nhằm nâng cao nhận thức chính trị của từng công chức, viên chức, Thanh tra viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua của tỉnh, Thanh tra Chính phủ phát động; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tiếp tục tham mưu để triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm trên 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tại hội nghị, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã Công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng và Quyết định khen thưởng năm 2020 cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra Đảng

Trao tặng các cá nhân tập thể thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Văn phòng Thanh tra tỉnh