Chủ Nhật, 20/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 21

Lượt truy cập: 795951

Giải quyết khiếu nại - Tố cáo

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thực hiện tiếp công dân định kỳ

Ngày 22/7, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014). Tham dự tiếp công dân có đại diện Ban tiếp công dân Trung ương, đại diện lãnh đạo các địa phương nơi có công dân khiếu kiện cùng các cơ quan thông tấn, báo chí tới dự và đưa tin. Theo kế hoạch, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thực hiện tiếp công dân để xem xét đối với 06 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 04 vụ việc trên địa bàn thành phố Hà Nội, 01 vụ việc khiếu nại đông người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 1 vụ việc khiếu nại đông người về đất đai của tỉnh An Giang. 

Trong thời gian 01 ngày, 2 Bộ trưởng đã tiếp, lắng nghe những khiếu nại, tố cáo của người dân, ý kiến của cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương liên quan đến các vụ việc. Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã kết luận đối với từng vụ việc cụ thể và yêu cầu: Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (Cục I), Ban tiếp công dân Trung ương phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh lại nội dung những vụ việc mà người dân phản ánh để sớm giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân và tính nghiêm minh, kỷ cương của pháp luật.

Đối với những vụ việc chưa có sự đồng thuận giữa cơ quan chức năng và người dân, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng phối hợp rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến giải quyết, đồng thời khẳng định Thanh tra Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối với từng vụ việc. 
Tổng Thanh tra Chính phủ tin tưởng, với việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật, những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều năm qua sẽ sớm được giải quyết; số vụ việc phức tạp, gay gắt sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời dần đưa Luật tiếp công dân đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
IMG_9650.JPG

 
Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 trong đó có quy định Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân ở Trung ương ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất. Quy định về việc tiếp công dân của các cấp cũng được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 15/8/2014. Theo đó, đối với việc tiếp công dân tại Trung ương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải trực tiếp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương tiếp công dân; đối với việc tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện tiếp công dân.
Công dân muốn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh với các cơ quan trung ương của Đảng, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ có thể đến Trụ sở Ban tiếp công dân ở Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh./.

                                                                            Nguồn: Thanh Loan - TTCP