Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 65

Lượt truy cập: 796147

Tiếp công dân

Thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương

Sáng ngày 15/7, tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Thủy, Ngô Văn Khánh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng ngày 15/7, tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Thủy, Ngô Văn Khánh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

DSC_0636.JPG

 

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết, Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 là văn bản có tính pháp lý cao nhất từ trước đến nay, quy định một cách đầy đủ và toàn diện về tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tiếp công dân. Để Luật tiếp công dân được thực hiện có hiệu quả hơn nữa, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã ký Quyết định số 1616/QĐ-TTCP thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương, thay thế Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư quy định tại Điều 3, Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Việc thành lập các Ban Tiếp công dân thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác tiếp dân, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tiếp công dân. 

DSC02652.JPG

 
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới, bảo đảm Ban Tiếp công dân TW hoạt động kịp thời và triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao của TTCP, Văn phòng TW Đảng, Ủy ban Kiểm tra TW, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân và Ban Tiếp công dân TW hoạt động có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; xây dựng Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân TW; bố trí cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác tiếp công dân, quy định nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân TW; thực hiện tiếp dân định kỳ và đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ; TTCP phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp công dân đến KN, TC, kiến nghị phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân TW, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như:  Quán triệt, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban tiếp công dân TW; tổ chức chu đáo việc tiếp công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh với Đảng và Nhà nước tại Trụ sở Tiếp công dân TW; tổ chức tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh; tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đến; làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu để các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương tiếp công dân.

 

DSC_0685.JPG

 
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, Ban Tiếp công dân TW bên cạnh việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, còn là đầu mối quan trọng, phối hợp với các cục, vụ chức năng của Thanh tra Chính phủ để hướng dẫn các địa phương thành lập Ban Tiếp công dân các cấp, từng bước đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên phạm vi cả nước; kịp thời tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố các biện pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân ở các cấp, ngay từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên các cơ quan TW. 

 

DSC_0692.JPG

 
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Trưởng Ban Tiếp công dân TW Nguyễn Hồng Điệp cho biết, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban Tiếp công dân TW nhận thức sâu sắc công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư  là một công việc khó khăn nhưng cũng vinh dự trong các hoạt động của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các KN, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân  liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, để làm tốt công tác tiếp công dân, Ban Tiếp công dân TW đã xây dựng triển khai một số công tác như: Đề xuất với lãnh đạo các cơ quan TW bố trí cán bộ tiếp công dân có đạo đức trong sáng, tận tụy, trọng dân, am hiểu kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, biết công tác dân vận; điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân TW, kết nối giữa Ban Tiếp công dân TW với Ban Tiếp công dân của các địa phương và bộ phận tiếp công dân của các cơ quan TW; tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC; phối hợp với Bộ Công an, Công an TP Hà nội, TP HCM đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân TW;…
 
                                                                                                            Nguồn:  Hoàng Linh - TTCP