Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 58

Lượt truy cập: 796969

Tin thanh tra

Họp báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra

Sáng  ngày 01/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triến khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, lãnh đạo Viện Khoa học Thanh tra và các thành viên Tổ Biên tập.

 

Họp báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra

tong thanh tra.JPG

Sáng  ngày 01/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triến khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, lãnh đạo Viện Khoa học Thanh tra và các thành viên Tổ Biên tập.

Báo cáo kết quả triến khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra cho thấy, Viện Khoa học Thanh tra đã triển khai xây dựng và trình Tổng Thanh tra ban hành Kế hoạch chi tiết xây dựng Chiến lược số 1743/KH-TTCP ngày 29/7/2014; Tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Triển khai nghiên cứu 05 chuyên đề phục vụ cho việc xây dựng hội thảo chiến lược; Mời các nhà khoa học nghiên cứu và đề xuất các định hướng xây dựng Chiến lược của ngành; …

 

 

Tại cuộc họp, Viện Khoa học Thanh tra cũng cho biết dự kiến những nội dung cơ bản trong việc xây dựng Chiến lược trong thời gian tới. Theo đó, để tạo thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất tên gọi “Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Kết cấu khung Chiến lược bao gồm: Phần mở đầu; Quan điểm, mục tiêu; Hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp; Lộ trình, tổ chức thực hiện và Kế hoạch chi tiết triển khai Chiến lược trong giai đoạn 1. Định hướng về nội dung, Chiến lược cần dựa trên cơ sở đánh giá các tồn tại, bất cập hiện nay và bám sát vào tinh thần tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013. Dự kiến từ nay đến năm 2025 phân định rõ giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; Tăng cường tính độc lập và bảo đảm thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; Đẩy mạnh thực hiện thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KN, TC và PCTN. Từ năm 2025 đến năm 2035, chuyển hướng thanh tra sang thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước, thực hiện chức năng giám sát và đánh giá hành chính, phân định rõ mối quan hệ giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan quản lý nhà nước; Xây dựng mô hình thanh tra phù hợp với việc thực hiệnc ác chức năng mới.

IMG_1912.JPG
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng, hiện nay chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn để xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra ở tầm nhìn xa bám sát vào tinh thần tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền công dân, quyền con người theo Hiến pháp 2013. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo cần tổ chức hội thảo, tọa đàm để xây dựng đề cương chi tiết, triển khai nhiệm vụ phải bám sát kế hoạch; tập trung vào các nhóm giải pháp là tổ chức lại bộ máy và xây dựng lại đơn vị pháp lý; phương thức hoạt động và các mối quan hệ.
 
Kết luận cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược ngành thanh tra do xuất phát từ thực tiễn cho thấy những mặt hạn chế làm cho các mặt hoạt động  ngành thanh tra chưa phát huy cao như vị trí, chức năng và vai trò của cơ quan thanh tra trong hệ thống quản lý nhà nước; mức độ kiểm soát quyền lực; thẩm quyền của ngành thanh tra trong 03 lĩnh vực là thanh tra phát hiện xử lý kiến nghị, giải quyết KNTC, PCTN – thanh tra trách nhiệm, các biện pháp phòng ngừa, xây dựng thể chế, đầu  mối quốc gia về PCTN; tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo phải định hướng tập trung vào 4 mặt nội dung này, cụ thể chi tiết từng việc. Về lộ trình, đồng ý với đề xuất chiến lược xây dựng ngành giai đoạn 1 đến năm 2025 và giai đoạn 2 đến năm 2035. Theo đó,Tổ Biên tập cần tổ chức phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, tổ chức công việc, nghiên cứu trao đổi họp định kỳ để thống nhất bám sát kế hoạch. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo từ nay đến giữa tháng 10 phải hoàn thiện đề cương chi tiết, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, sau đó tổ chức tọa đàm theo từng chuyên đề; tháng 12 họp Ban Chỉ đạo để thông qua xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.
 
Hoàng Linh - TTCP