Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 41

Lượt truy cập: 796887

Tin thanh tra

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 22/01/2015, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của ngành Thanh tra. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đếndự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại điện lãnh đạo các bộ, ban, ngành các cơ quan Trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí.

 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phú, đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành Thanh tra. Theo đó, trong năm 2014, toàn ngành đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng, 1.682,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.777 tỷ đồng, 1.355,9 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.280,5  tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.073 tập thể, 15.449 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ việc.

 
 
 
 IMG_2072.jpg
Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước đã tiếp392.655 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 3,2% so với năm 2013), với 4.876 đoàn đông người (tăng 8,8% so với năm 2013). Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp 423 lượt người đến trình bày 16 vụ việc, trong đó có 05 đoàn đông người. Theo báo cáo, có lãnh đạo 12 bộ, ngành và 61 tỉnh, thành phố đã trực tiếp tiếp công dân theo đúng quy định với 87.084 lượt người, 1.363 lượt đoàn đông người. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận 234.972 đơn thư, trong đó có 93.704 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết36.750/42.783 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 85,9%:

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó đã tổ chức 43.910 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 1.821.196 lượt người, phát hành 213.947 cuốn sách, tài liệu về PCTN; gắn với quán triệt việc thi hành Hiến pháp năm 2013, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 93 vụ, 108 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 41 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.​

 IMG_2112.jpg

Đối với công tác xây dựng ngành Thanh tra, năm 2014, Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ ban hành 03 nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97 ngày 21/10/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; ban hành 08 Thông tư và 04 quy định, quy chế nội bộ; phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành 02 thông tư liên tịch, 03 quy chế phối hợp, chương trình hành động với các cơ quan có liên quan và ký kết 02 bản ghi nhớ hợp tác với cơ quan chống tham nhũng nước ngoài.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015, TTCP sẽ triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch đã được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, thanh tra lại theo đúng quy định của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 70%.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2015, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục quan tâm rà soát hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao…

IMG_2087-1.jpg

IMG_2094.jpg

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra trong cả nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2014 và triển khai sớm phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015. Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành thanh tra phát động năm hành động nhân dịp 70 năm thành lập, đề ra những kế hoạch phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ, về tổ chức cán bộ và xây dựng ngành trong sạch vững mạnh. Trong đó, ngành thanh tra cần chủ động và làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; ngành thanh tra cần bám sát kế hoạch thanh tra được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành thanh tra cần gương mẫu thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý KNTC. Đổi mới phương pháp chỉ đạo, phương thức hoạt động thanh tra, phấn đấu để rút ngắn thời gian thanh tra; tăng cường phối hợp trong ngành và các ngành liên quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, TTCP nói riêng và toàn ngành nói chung cần có giải pháp đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, làm tốt công tác đấu tranh, PCTN trong toàn ngành.

Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhấn mạnh sẽ phấn đấu tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong toàn ngành để hoàn thành nhiệm vụ chung. Đối với các ý kiến tham luận và các kiến nghị của đại biểu tại hội nghị liên quan đến cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra để tránh chồng chéo, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết thời gian qua TTCP đã cùng Kiểm toán Nhà nước dự thảo quy chế phối hợp, dự kiến, trước Tết Nguyên đán, hai cơ quan sẽ ký kết để cùng thực hiện. Về đề nghị phối hợp triển khai thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng tình với đề nghị của các địa phương sẽ trao đổi thông tin thường xuyên hơn, đặc biệt là phối hợp ngay từ khi triển khai thực hiện để công tác thanh tra đạt kết quả tốt hơn. Liên quan đến những kiến nghị cần có chế tài mạnh hơn trong xử lý sau thanh tra, Tổng Thanh tra cho biết, thời gian qua TTCP đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo nghị định về quy trình xử lý sau thanh tra, hiện các cơ quan chức năng đang thẩm định các nội dung của dự thảo nghị định để trình Chính phủ ban hành. Liên quan đến các đề nghị trong công tác giải quyết KNTC làm sao tạo sự đồng thuận, hạn chế tiếp khiếu, đông người, vượt cấp, trong thời gian tới TTCP sẽ tiếp tục phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân./.

 

                                                                                                                Hoàng Linh - TTCP