Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 25

Lượt truy cập: 796917

Tin thanh tra

Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 1/2015

Ngày 13/1/2015, tại Trụ sở TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì họp giao ban về kết quả công tác tháng 12/2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2015. Cùng dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng, Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Thủy, Nguyễn Chiến Bình và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ. ​
 

Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 1/2015

 

Ngày 13/1/2015, tại Trụ sở TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì họp giao ban về kết quả công tác tháng 12/2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2015. Cùng dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng, Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Thủy, Nguyễn Chiến Bình và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ. ​

 

​Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết, trong tháng 12, nhìn chung các cục, vụ, đơn vị đã bám sát kế hoạch và chỉ đạo của Tổng thanh tra Chính phủ để triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, về công tác thanh tra, ban hành 01 kết luận thanh tra; 03 thông báo kết luận thanh tra; tiếp tục hoàn thiện kết luận, báo cáo 22 cuộc thanh tra; tiến hành 10 cuộc thanh tra; hoàn thiện Báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương; Giám sát hoạt động của 13 đoàn thanh tra, thẩm định 04 dự thảo kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện một số kết luận thanh tra đã ban hành theo kế hoạch.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: đã tham mưu trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của cơ quan Thanh tra Chính phủ; tiếp 2.755 lượt người, với 704 vụ việc (so với tháng 11/2014 giảm 37,73% lượt người, giảm 29,46% số vụ việc), trong đó khiếu nại 406 vụ việc, tố cáo 195 vụ việc, còn lại là kiến nghị, phản ánh. Có 67 lượt đoàn đông người, giảm 28,72% so với tháng 11/2014. Tiếp nhận 1.748 đơn, đã xử lý 1.404 đơn, trong số đơn đã xử lý có 495 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 35,26%); 893 đơn trùng lắp (chiếm 63,6%) còn lại là đơn nặc danh.

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng: xây dựng Kế hoạch và Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2014; Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình VACI 2013; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đề đã triển khai hoạt động VACI 2014; Tiếp nhận, xử lý 28 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Toàn cảnh giao ban tháng 1.JPG
Phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban, các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí với kết quả hoạt động tháng 12 của cơ quan, bên cạnh đó các đại biểu đóng góp thêm các ý kiến như sau: Cục 4 cần sớm xây dựng và trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật phòng, chống tham nhũng; Vụ Pháp chế xây dựng Kế hoạch tổng kết 5 năm Luật thanh tra. Thông qua việc tổng kết, đánh giá để có cơ sở trình Chính phủ và Quốc hội xem xét việc sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thanh tra; Vụ Hợp tác Quốc tế nhanh chóng xây dựng Thông tư quy định về việc tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế của ngành Thanh tra; Viện Khoa học Thanh tra chú ý tới việc thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển ngành Thanh tra; việc biên tập Chương VI, Lịch sử ngành Thanh tra Việt Nam; hiệu lực, hiệu quả của thông báo kết luận sau tiếp dân định kỳ của Tổng Thanh tra và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phải được xem xét, nghiên cứu.

 

Sau khi nghe các ý kiến của đại biểu, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, bổ sung các ý kiến nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 12/2014  một cách đầy đủ; Vụ Tổ chức Cán bộ cần làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong việc đánh giá phân loại cán bộ năm 2014. Đồng thời, trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 của Thanh tra Chính phủ các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị để thực hiện.

 

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra cho biết một số công việc cần được chú trọng trong tháng 01/2015 đó là, tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra trực tuyến; Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ họp kiểm điểm, đánh giá hoạt động của từng thành viên; Hội nghị công nhân viên chức cơ quan; Hội nghị tổng kết công tác Đảng gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2); Họp báo Quý IV năm 2014, thông báo kết quả hoạt động năm 2014 của Thanh tra Chính phủ.

 

Đối với một số công tác khác của cơ quan, Tổng Thanh tra chỉ đạo, Vụ Kế hoạch, Văn phòng, Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra phải theo dõi các thông tin, có kế hoạch đưa tin tuyên truyền về ngành Thanh tra một cách có hệ thống; Công tác tiếp công dân phải có dự báo tình hình cho năm 2015; Các Cục địa bàn cần phối hợp với Bộ, ngành, địa phương kiểm tra hiệu lực, hiệu quả của thông báo kết luận sau tiếp công dân định kỳ; Vụ Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ việc ký kết các quy chế phối hợp với Kiểm toán, Ban Nội chính Trung ương.

 

Về công tác nội bộ của cơ quan, Tổng Thanh tra đề nghị, cần xây dựng ý thức, tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan. Các cục, vụ, đơn vị chỉ đạo, điều hành sát với thực tế, đúng chuyên môn nhiệm vụ, đúng thẩm quyền, đảm bảo tiến độ, chất lượng và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu./.

 

                                                                 Thanh Loan - TTCP