Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 14

Lượt truy cập: 796906

Tin thanh tra

Đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực dư luận quan tâm

Năm 2015, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả trong công tác.

 

Đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực dư luận quan tâm

 

Thanh tra tỉnh đã triển khai 216 cuộc thanh tra hành chính và 1.380 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành. Qua kiểm tra, phát hiện sai phạm 25.970 triệu đồng tiền và 54.540m2 đất. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 9.391 triệu đồng và đề nghị xử lý hành chính đối với 26 tập thể, 69 cá nhân.

Thanh tra các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thu hồi được 3.458 triệu đồng tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra đã có quyết định thu hồi từ kỳ trước nhưng các đơn vị sai phạm chưa thực hiện.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra tỉnh đã triển khai 162 cuộc thanh tra, ban hành 131 kết luận tại 339 lượt đơn vị, phát hiện 186 đơn vị sai phạm 23.284 triệu đồng.

Triển khai 49 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 66 đơn vị. Qua thanh tra cho thấy, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC và PCTN theo thẩm quyền.

Trong năm 2015, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 6.155 lượt công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh gồm 3.712 vụ việc. Giải quyết 474 đơn KN thuộc thẩm quyền, đạt 82%. Tổng số đơn TC thuộc thẩm quyền là 148 đơn/147 vụ việc, đã giải quyết 108 đơn/108 vụ việc, đạt 73%.

Qua rà soát theo Kế hoạch số 1130 và Kế hoạch số 2100 của Thanh tra Chính phủ thì trên địa bàn tỉnh có 22 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 21 vụ việc. Kết quả cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trong năm qua đã có những bước chuyển biến tích cực, các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục, quy trình các bước theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay tình hình KN đông người tại một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, một số vụ việc KN, TC mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình và lợi dụng số đông để gây áp lực.

Về công tác PCTN, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 73 đơn vị. Qua kiểm tra, đã kịp thời kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch của cơ quan, đơn vị mình.

Năm 2016, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai... Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC. Giải quyết kịp thời trên 85% số vụ việc mới phát sinh và thực hiện quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật trên 80%.

Triển khai có hiệu quả Chương trình Hành động của Chính phủ về PCTN. Tập trung lực lượng để triển khai thực hiện tốt Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp phê duyệt, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm như bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân bón...

                                                                                                                                                                 Theo Báo Thanh tra