Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 38

Lượt truy cập: 796867

Phòng chống tham nhũng

Phát hiện 59,7 nghìn tỷ đồng sai phạm

Hôm nay (12/7), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Phát hiện 59,7 nghìn tỷ đồng sai phạm
Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu phát biểu tại hội nghị

Số người đứng đầu bị xử lý còn ít

Theo báo cáo tổng kết, sau 10 năm nỗ lực tổ chức thực hiện Luật PCTN, công tác PCTN đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện. Các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, góp sức cùng các cơ quan của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật PCTN.

Ngay sau khi Luật PCTN được Quốc hội thông qua năm 2005, Chính phủ đã khẳng định quyết tâm cao trong công tác PCTN, ban hành “Chương trình hành động thực hiện Luật PCTN”, chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương tổ chức thực hiện. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X, Chính phủ ban hành “Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020”; trình Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; ban hành Chương trình hành động PCTN, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016…

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đã được các cấp, ngành triển khai khẩn trương, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng từ cấp trung học phổ thông trở lên được triển khai rộng khắp trên cả nước.

Công tác xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn được đẩy mạnh. Trong 10 năm, cả nước đã ban hành mới 34.885 văn bản; sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ 27.120 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, qua 56.338 cuộc kiểm tra, giám sát đã phát hiện 1.874 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật 1.440 người; xử lý hình sự 68 người.

Về minh bạch tài sản, thu nhập, đến nay, tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đúng thời hạn đã đạt 99,5%, công khai đạt tỷ lệ 98,3%. Qua 10 năm đã xác minh được 4.859 trường hợp, phát hiện, xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực. Ngoài ra, còn có 70 người bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Về nộp lại quà tặng, có 879 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng với tổng giá trị 3,3 tỷ đồng; có 10 trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý. Về xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, qua kiểm tra tại 48.411 cơ quan, tổ chức trên cả nước 10 năm qua đã phát hiện và xử lý 3.376 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, trong 10 năm qua, các cấp, ngành đã chuyển đổi được 310.694 lượt cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 118 trường hợp, xử lý kỷ luật 800 trường hợp. Tuy vậy, số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý. Một số vụ án lớn chưa quy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Về đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt: Ngân hàng Nhà nước tăng cường thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Việc trả lương qua tài khoản đạt trên 72% số cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, một số địa bàn gặp khó khăn do hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế.

Phát hiện 1.815 đối tượng có hành vi tham nhũng

Trong 10 năm, toàn ngành Thanh tra và các cấp, ngành đã triển khai 93.696 cuộc thanh tra hành chính và 834.640 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 8.234 tập thể, 33.722 cá nhân; kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước hơn 142,1 nghìn tỷ đồng và hơn 993,9 nghìn USD và 51,5 nghìn ha đất; chuyển cơ quan điều tra 752 vụ, 1.143 đối tượng.

Qua hoạt động thanh tra cũng đã phát hiện 670 vụ với 1.815 đối tượng có hành vi, biểu hiện tham nhũng với số tiền, tài sản liên quan là hơn 1 nghìn tỷ đồng, 73,6ha đất; chuyển cơ quan điều tra 274 vụ, 429 đối tượng có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Qua giải quyết 86.463 vụ việc tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền đã chuyển cơ quan điều tra 653 vụ việc với 1.172 người có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 187,5 nghìn tỷ đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý tổng số 477 vụ việc (trong đó chuyển cơ quan điều tra 73 vụ với 159 người có hành vi tham nhũng).

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử, 10 năm qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng có nhiều tiến bộ. Các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý với số lượng lớn (đã khởi tố 2.530 vụ án tham nhũng với 5.447 bị can; truy tố 2.959 vụ, 6.935 bị can; xét xử 2.628 vụ, 5.870 bị cáo).

Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra được phát hiện hơn 59,7 nghìn tỷ đồng và trên 400ha đất. Số tiền đã thu hồi cho Nhà nước hơn 4,6 nghìn tỷ đồng và trên 219ha đất.

Tham nhũng vẫn chưa bị đẩy lùi

Có thể nói, qua 10 năm thi hành, Luật PCTN đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân. Hệ thống bộ máy Nhà nước, thể chế, chính sách được hoàn thiện hơn cùng với việc mở rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Chính sách, pháp luật về PCTN được đưa vào hệ thống truyền thông, giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao nhận thức trong xã hội và tạo lập nền tảng quan trọng để hình thành văn hóa PCTN.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, thường xuyên được rà soát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp hơn đã ngày càng phát huy hiệu quả. Việc tự phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra và nhất là qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng nhiều so với trước. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý với những bản án nghiêm minh đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Hiệu quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra, điều tra tội phạm tham nhũng đã có chuyển biến. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, báo chí trong PCTN được đề cao; cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng được xây dựng và tổ chức thực hiện, các sáng kiến PCTN của cộng đồng được khuyến khích, hỗ trợ thực hiện…

Cũng theo báo báo, mặc dù đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên, tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi. Công tác PCTN nói chung chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn bất cập; công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa xóa bỏ được cơ chế "xin, cho", là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, vốn, tài sản Nhà nước, tổ chức - cán bộ, tín dụng, ngân hàng; một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; có những trường hợp phạm tội tham nhũng phải xử lý trước pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số nơi chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm. Bên cạnh đó là bệnh thành tích, né tránh trách nhiệm, bao che sai phạm trong nội bộ còn xảy ra ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chưa đúng mức; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của xã hội và nhân dân trong PCTN; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy mạnh mẽ, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp còn yếu. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng hiệu quả thấp…

Bộ Công an: Phải nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị về PCTN

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khởi tố, điều tra các hành vi tham nhũng, cần phải nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị về PCTN. Tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự phát hiện xử lý nghiêm minh hoặc kiến nghị, xử lý theo quy định của pháp luật; rà soát, bổ sung hoàn thiện Luật PCTN và các đạo luật, quy định pháp luật để rõ hơn tính công khai, minh bạch trong các hoạt động, trong công tác quản lý với yêu cầu không thể tham nhũng được.

Mặt khác, tăng cường hợp tác quốc tế về PCTN; tham gia, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực hình sự và dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam với các nước nhằm tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp trong đấu tranh PCTN có yếu tố nước ngoài; nghiên cứu xây dựng quy chế về công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng về PCTN nhất là tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng như Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán, các cơ quan giám định tư pháp... với Cơ quan Điều tra.

Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên án, vụ án lớn về tham nhũng đã phát hiện, điều tra, xử lý trong thời gian qua để rút ra đặc điểm, phương thức, thủ đoạn của tội phạm; rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng; nghiên cứu, có chính sách bảo vệ, khen thưởng phù hợp đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng và điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng...

Quảng Ninh: Phòng ngừa là biện pháp quan trọng hàng đầu trong đấu tranh PCTN

Nhằm hạn chế, khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý; phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường ổn định và phát triển bền vững, thời gian qua, Quảng Ninh luôn xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên phải thực hiện nghiêm túc ở mỗi cấp, ngành và địa phương; quán triệt phương châm “phòng ngừa là biện pháp quan trọng hàng đầu” để chỉ đạo, tổ chức hoạt động.

Sau khi Luật PCTN được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật PCTN và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 để định hướng và chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật; kiện toàn bộ máy chỉ đạo, các đơn vị chuyên trách về PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trong các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt một số nội dung đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính lành mạnh, minh bạch như xây dựng Đề án Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công nhằm tách biệt dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý Nhà nước và hoạt động theo nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...

TP Hồ Chí Minh: Ban hành nhiều quyết sách về PCTN

Sau khi có Luật PCTN, các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Đảng bộ và chính quyền TP đã ban hành các quy định về PCTN, Chiến lược Quốc gia và nhiều quyết sách khác về PCTN, đồng thời thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp PCTN, lãng phí, đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

TP đã tập trung lãnh đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện Luật PCTN đến năm 2020; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan PCTN; thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN...

 

Theo thanhtra.com.vn