Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 56

Lượt truy cập: 1490673

Tin thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ngày 14/7/2021, Tại trụ sở Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Theo Quyết định số 162/QĐ-TTr ngày 12/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk với thời kỳ thanh tra năm 2018 – 2020, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc; Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Sỹ Huy, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ III – Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn. 

Phát biểu chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Đồng chí Nguyễn Minh Huấn yêu cầu cơ quan được thanh tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra, có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; Đối với Đoàn thanh tra, đồng chí yêu cầu hoạt động của Đoàn phải tuân thủ theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời./.

Văn phòng thanh tra tỉnh