Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 93

Lượt truy cập: 796201

Dịch Vụ Công

Mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 Của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậpTự doHạnh phúc
 

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

                  Kính gửi: .............................................................................................................................................................................  (1)

Họ và tên: …………………………………........................................................................................... (2); Mã số hồ sơ: ......................  (3)

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................................................

Khiếu nại ...............................................................................................................................................................................................  (4)

Nội dung khiếu nại.................................................................................................................................................................................. (5)

...................................................................................................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

 

 

 NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

 

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

                      Kính gửi: …………………………………................................................................................................................ (1)

Tên tôi là: .....................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: .............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... (2)

Nay tôi đề nghị: .........................................................................................................................................................................(3)

....................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

 

 

NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ, tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.