Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 30

Lượt truy cập: 796112

Dịch Vụ Công

Bộ thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

Ngày 26/3/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố bộ Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Kiểm tra Bảng niêm yết Bộ thủ tục hành chính áp dụng thực hiện tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện Bắc Mê.
Ảnh minh họa.

Theo đó UBND tỉnh đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaThanh tra tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, cụ thể như sau: 

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Khoản, mục có nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân.

- Khoản a: Trình tự thực hiện.

- Khoản b: Cách thức thực hiện.

- Khoản c: Thành phần, số lượng hồ sơ.

- Khoản d: Thời gian giải quyết.

- Khoản g: Kết quả thực hiện TTHC.

- Khoản k: Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Khoản l: Căn cứ pháp lý của TTHC.

2

Xử lý đơn thư.

- Khoản a: Trình tự thực hiện.

- Khoản b: Cách thức thực hiện.

- Khoản c: Thành phần, số lượng hồ sơ.

- Khoản d: Thời hạn giải quyết.

- Khoản g: Kết quả thực hiện TTHC.

- Khoản k: Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Khoản l: Căn cứ pháp lý của TTHC.

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

- Khoản a: Trình tự thực hiện.

- Khoản b: Cách thức thực hiện.

- Khoản c: Thành phần, số lượng hồ sơ.

- Khoản g: Kết quả thực hiện TTHC.

- Khoản k: Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Khoản l: Căn cứ pháp lý của TTHC.

4

Giải quyết khiếu nại lần hai.

- Khoản a: Trình tự thực hiện.

- Khoản b: Cách thức thực hiện.

- Khoản c: Thành phần, số lượng hồ sơ.

- Khoản g: Kết quả thực hiện TTHC.

- Khoản k: Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Khoản l: Căn cứ pháp lý của TTHC.

5

Giải quyết tố cáo.

- Khoản a: Trình tự thực hiện.

- Khoản b: Cách thức thực hiện.

- Khoản c: Thành phần, số lượng hồ sơ.

- Khoản d: Thời hạn giải quyết.

- Khoản đ: Đối tượng thực hiện TTHC.

- Khoản g: Kết quả thực hiện TTHC.

- Khoản k: Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Khoản l: Căn cứ pháp lý của TTHC.

Chi tiết các thủ tục click vào đây để tải Toàn văn Quyết định số 584/QĐ-UBND, hoặc click vào từng thủ tục đã được sửa đổi mà bạn muốn xem.