Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 45

Lượt truy cập: 796079

Chính trị xã hội

Chống tham nhũng: Không vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ

(Thanh tra) - Ngày 23/2, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí.

Chống tham nhũng: Không vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành Nội chính tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: Thảo Nguyên

Nhiều đại án tham nhũng được xử nghiêm khắc về mức án

Theo báo cáo, năm 2016, ngành Nội chính đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và cấp ủy địa phương một số chủ trương, giải pháp lớn về nội chính và PCTN.

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 14 tỉnh. Qua đó, kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, xử lý 87 vụ việc, vụ án.

Các Ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cũng chủ trì, phối hợp thực hiện 508 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với 926 cấp ủy, tổ chức Đảng; rà soát được 7.426 kết luận thanh tra, kiểm toán, kiến nghị chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

 “Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, có tác dụng thiết thực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng”, Ban Nội chính Trung ương đánh giá và nêu rõ: “Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ về thời gian, nghiêm khắc về mức án, được dư luận nhân dân đồng tình”.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp tổ chức 25 cuộc họp án liên ngành; ban hành và tham mưu ban hành 60 văn bản; chỉ đạo, hướng dẫn xử lý khó khăn, vướng mắc 28 vụ án, vụ việc tại 7 tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử sơ thẩm, 7 vụ ra xét xử phúc thẩm

Các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất đưa 436 vụ việc, vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý (đã chỉ đạo, xử lý xong 206/436 vụ việc, vụ án). Trong tổng số 184 vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao Tỉnh uỷ, Thành uỷ chỉ đạo xử lý, đến nay đã tham mưu chỉ đạo xử lý xong 151 vụ án, vụ việc; đang tiếp tục tham mưu chỉ đạo xử lý 33 vụ án, vụ việc.

Năm 2017, ngành Nội chính xác định, tập trung tham mưu, đề xuất có chất lượng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách để chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và PCTN; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài.

Ngành cũng tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí, như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo các hình thức BOT, BT; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan; đầu tư nước ngoài; công tác cán bộ… Tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm.

Cán bộ phải có dũng khí đấu tranh với tham nhũng

Ghi nhận, biểu dương những kết quả của toàn ngành Nội chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính và PCTN.

Theo đó, cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương những chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công này. Bảo đảm nguyên tắc không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng nhưng cũng không làm thay hoạt động chuyên môn của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực công tác nội chính và PCTN.

Nhất là, chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; rà soát có hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật...

Để làm được điều đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải thật tâm huyết, trách nhiệm, say mê công việc, đặc biệt phải có bản lĩnh dũng khí, biết bảo vệ cái đúng và phê phán cái sai, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; phải giữ mình liêm chính, làm việc có nguyên tắc; đồng thời phải có trình độ, hiểu biết toàn diện, nhất là về pháp luật, cơ chế, chính sách.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng quán triệt, triển khai Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Trong đó, nhấn mạnh việc phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể đó là ai…

Theo thanhtra.com.vn

Tin đã đưa