Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 81

Lượt truy cập: 796185

Giải quyết khiếu nại - Tố cáo

Khiếu nại, tố cáo giảm, nhưng số vụ đông người phức tạp tăng

(Thanh tra) - Là một trong những ý kiến phát biểu của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu tại Hội nghị Giao ban Thanh tra bộ, ngành 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra chiều nay (5/7) tại Hà Nội.

Khiếu nại, tố cáo giảm, nhưng số vụ đông người phức tạp tăng

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PH

Dự Hội nghị có Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn; đại diện lãnh đạo cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phát hiện vi phạm hơn 130,6 nghìn tỷ đồng, hơn 4,8 nghìn ha đất

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, toàn ngành đã triển khai 3.277 cuộc thanh tra hành chính và 98.098 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 130,6 nghìn tỷ đồng, hơn 4,8 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 110,9 nghìn tỷ đồng và hơn 49,7 nghìn ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 6,2 nghìn tỷ đồng và hơn 3 nghìn ha đất; xử lý tài sản vi phạm với số tiền hơn 6,4 nghìn tỷ đồng; xử phạt hành chính hơn 8,4 nghìn tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 698 tập thể, 10 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 34 vụ, 80 đối tượng.

Về thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, thanh tra, KN, TC và PCTN, 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 479 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 900 đơn vị, kiến nghị xử lý hành chính 172 tổ chức, 310 cá nhân.

Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra cũng được toàn ngành nghiêm túc thực hiện. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.806 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 307 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 57%), 205 ha đất (đạt tỷ lệ 22%); xử lý hành chính 233 tổ chức, 526 cá nhân; khởi tố 7 vụ, 18 đối tượng. 

Trong đó, TTCP đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 18 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 105 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 80,8%). Thanh tra bộ, các cơ quan ngang bộ đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 11 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 202,6 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 169.345 lượt công dân với 118.882 vụ việc; có 2.524 đoàn đông người; đã xử lý 85.843 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 140.603 đơn đã tiếp nhận; có 29.552 đơn KN, đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan; các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 10.219/13.951 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 64%.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: PH

Thông qua công tác giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại quyền lợi cho 404 công dân số tiền 24,9 tỷ đồng, 6,2 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 89 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý 22 vụ.

Cần phát hiện mô hình và cách làm hay

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2017. 

“6 tháng đầu năm 2017, số vụ việc KN, TC có giảm, nhưng số vụ đông người khiếu kiện gay gắt, phức tạp lại tăng, phổ biển nhiều nhất ở lĩnh vực đất đai. Chúng tôi có nhận được 2 báo cáo của ngành Công an và Quân đội, có đưa ra một số vụ việc của địa phương trở thành điểm nóng. Điểm nóng nhiều nhất ở miền Trung và miền Bắc. Sau vụ Formosa và Đồng Tâm, nhiều trường hợp bị kích động, tụ tập đông người, biểu tình gây rối, chống đối lực lượng chức năng, bắt giữ cán bộ trái pháp luật”, Tổng TTCP Phan Văn Sáu nhấn mạnh.

Đối với câu chuyện chồng chéo trong hoạt động thanh tra, gây phiền hà cho doanh nghiệp, Tổng TTCP Phan Văn Sáu khẳng định, từng trải qua bởi đi lên từ địa phương và có 17 năm làm doanh nghiệp. Ví như tại tỉnh An Giang có năm có tới 83 đoàn thanh tra. Có một con đường mà cùng một lúc có nhiều ngành tiến hành thanh tra như kế hoạch, đầu tư, đất đai, giao thông rồi tới kiểm toán. Việc chồng chéo này là hết sức phiền phức với doanh nghiệp. Việc này xuất phát từ luật pháp, kiểm toán và thanh tra chưa quy định rõ, dẫn tới trùng lắp. Tới đây, TTCP sẽ cùng Kiểm toán Nhà nước tổ chức sơ kết công tác phối hợp để cùng tháo gỡ chuyện này.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng TTCP Phan Văn Sáu yêu cầu tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; việc ban hành cơ chế, chính sách của các bộ, ngành Trung ương nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục đồng thời chủ động hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong đó coi trọng và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước. 

Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC. Nâng cao chất lượng và tỉ lệ giải quyết các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền mới phát sinh.

Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc đông người, vượt cấp, tăng cường kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về KN, TC cũng như các trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối. Đặc biệt, cần phát hiện mô hình và cách làm hay trong tiếp công dân và giải quyết KN,TC.

Trong công tác PCTN, tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện đánh giá tình hình tham nhũng và kết quả công tác PCTN theo Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN.

Cũng theo Tổng TTCP Phan Văn Sáu, TTCP đang tham mưu giúp Chính phủ xây dựng báo cáo công tác KN, TC và PCTN năm 2017 trình Quốc hội khoa XIV tại kỳ họp thứ 4.

Theo thanhtra.com.vn