Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 27

Lượt truy cập: 796821

Tin thanh tra

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tại huyện Buôn Đôn

Trong 2 ngày 14 và 15-9, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ông Y Khút Niê, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tổ chức đợt giám sát thực tế tại 2 xã Ea Nuôl, Krông Na và UBND huyện Buôn Đôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại địa phương.

fv

 

Ông Y Khút Niê, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Buôn Đôn

Theo báo cáo của UBND huyện Buôn Đôn, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, địa phương đã tiếp 525 lượt công dân với 504 vụ việc; tiếp nhận 440 đơn với 402 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 239 đơn/239 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; chế độ chính sách; môi trường; hỗ trợ, bồi thường liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện. Huyện đã giải quyết xong 204 đơn/204 vụ việc, còn tồn đọng 35 đơn/35 vụ việc.

f
Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên đoàn giám sát chất vấn UBND huyện Buôn Đôn tại buổi làm việc

Tại cuộc giám sát, các đại biểu cũng nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế của huyện Buôn Đôn trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư cần khắc phục như: Việc xử lý đơn khiếu nại còn chậm trễ, nhiều vụ việc để quá hạn xử lý theo quy định; tỷ lệ vụ việc giải quyết xong so với tổng số vụ việc phải giải quyết chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong tham mưu giải quyết các vụ việc chưa tốt dẫn đến chất lượng xử lý các vụ việc đạt thấp, dẫn đến nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp…

bv

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thực tế tại thôn Tân Phú, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn)

Phát biểu kết luận tại cuộc giám sát, ông Y Khút Niê ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của huyện Buôn Đôn trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, huyện Buôn Đôn cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, gắn việc tiếp dân với việc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ, tư vấn, tham mưu của các chuyên gia pháp lý để xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu, không để diễn ra phức tạp, kéo dài.

Theo baodaklak.vn