Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 30

Lượt truy cập: 796089

Cải cách hành chính

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

UBND tỉnh ký Quyết định số 3507/QĐ-UBND, ngày 21/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về tinh thần phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; tập trung đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực thực thi công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, cung cấp, minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định pháp luật; công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông đảm bảo lộ trình phát triển Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC nhà nước gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại đây

Theo daklak.gov.vn