Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 112

Lượt truy cập: 796226

Cải cách hành chính

Kết luận kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 263/TB-UBND về việc kiểm tra kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CCHC nhà nước năm 2017.

ực hiện CCHC nhà nước năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả cao, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Bộ máy Nhà nước; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trả lời”. Đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và điều hành, đổi mới phương thức làm việc, đề cao vai trò chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả giải quyết TTHC có tính chất liên ngành cho người dân và doanh nghiệp…

Nội dung chi tiết tại đây

theo daklak.gov.vn