Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 94

Lượt truy cập: 796203

Cải cách hành chính

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7031/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về thực hiện Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020.

Ảnh minh họa

Nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Nội dung Chương trình triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ chính (gồm 15 nhiệm vụ cụ thể).
Trong đó, đáng chú ý sẽ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử. Hai bộ cùng chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, cùng đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức...
 Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ căn cứ nội dung Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV nói trên, tham mưu, tổ chức triển khai theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết tại đây.

Theo daklak.gov.vn