Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 3

Lượt truy cập: 796895

Tin thanh tra

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk: Phát hiện sai phạm hơn 42 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 199 cuộc thanh tra hành chính và 229 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 42,4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 20,3 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 3,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 28 tập thể và 57 cá nhân.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 199 cuộc thanh tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 124 cuộc tại 275 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 150 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 35 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 3,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 18,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 28 tập thể và 57 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4,1 tỷ đồng, đạt 32%; chưa thu hồi là 8,9 tỷ đồng, chiếm 68% (do các Quyết định truy thu mới ban hành nên các đơn vị chưa nộp vào ngân sách nhà nước).

Về lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai, toàn ngành đã triển khai 172 cuộc thanh tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 103 cuộc tại 242 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 150 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 35 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 3,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 18,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 28 tập thể và 57 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4,1 tỷ đồng, đạt 32%; chưa thu hồi là 8,9 tỷ đồng, chiếm 68%.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra sản phẩm bánh trung thu tại một cơ sở kinh doanh TP. Buôn Ma Thuột (Ảnh: Đắk Lắk điện tử) 

Về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, toàn ngành đã triển khai 27 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 41 đơn vị; đã kết thúc 21 cuộc tại 33 đơn vị. Qua thanh tra trách nhiệm cho thấy, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Qua đó đã kịp thời kiến nghị thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, nếu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Trong tổng số các cuộc thanh tra đã thực hiện, Thanh tra tỉnh triển khai 30 cuộc thanh tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 21 cuộc tại 94 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 76 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 29,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 9,4 tỷ đồng (Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định truy thu với số tiền là 7,3 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị UBND huyện Buôn Đôn thu hồi số tiền 2,1 tỷ đồng), giảm trừ quyết toán gần 3,5 tỷ đồng, kiến nghị khác 16,3 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,5 tỷ đồng, đạt 49%; chưa nộp ngân sách nhà nước 3,7 tỷ đồng, chiếm 51%. Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 47 cuộc thanh tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 18 cuộc tại 44 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 13 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 214 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 57 triệu đồng, kiến nghị khác 1,5 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 206 triệu đồng, đạt 96%; chưa nộp ngân sách nhà nước 08 triệu đồng, chiếm 04%. Thanh tra cấp huyện triển khai 122 cuộc thanh tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 85 cuộc tại 137 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 61 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền gần 4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,3 tỷ đồng, kiến nghị khác 633 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 28 tập thể và 57 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 322 triệu đồng, đạt 10%; chưa nộp ngân sách nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng, chiếm 90%.

Về thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 757 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.068 đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trên các ngành, lĩnh vực. Qua kiểm tra đã phát hiện 2.040 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm; ban hành 897 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng; tước 239 giấy phép lái xe, đình chỉ kinh doanh 03 đơn vị, đình chỉ thi công 08 công trình. Các đơn vị, cá nhân có sai phạm đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước 5,8 tỷ đồng, đạt 79%, chưa nộp ngân sách nhà nước 2,2 tỷ đồng, chiếm 21%.

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Kết quả đã thu hồi được hơn 1 tỷ đồng khoản tiền sai phạm đã có quyết định thu hồi từ kỳ trước nhưng các đơn vị sai phạm chưa thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra còn có một số hạn chế nhất định. Một số đoàn thanh tra hành chính còn kéo dài so với thời gian quy định, nhất là giai đoạn tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực pháp luật chưa được triệt để, tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt tỷ lệ chưa cao.

Căn cứ định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công tác quản lý của địa phương, các cấp, các ngành đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra và một số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng theo nội dung và yêu cầu, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước./.

                                                                                                           Theo thanhtravietnam.vn