Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 33

Lượt truy cập: 796925

Tin thanh tra

Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 05/12/2018, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thanh tra chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên TW Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đồng chủ trì với sự tham gia của các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và đại diện lãnh đạo các cục vụ, đơn vị của hai cơ quan.

Theo báo cáo, qua 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp cả hai cơ quan đã thực hiện phối hợp tốt trên cả 5 nội dung, gồm: Việc phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra hàng năm; xử lý trùng lặp khi thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán; sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra; cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về kiểm toán, thanh tra; trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ. Qua đó, đã khắc phục, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN và kế hoạch thanh tra của TTCP; từng bước khắc phục sự chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN với kế hoạch kiểm toán của thanh tra bộ, ngành, địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm toán, khi phát sinh có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, KTNN và TTCP đã có sự phối hợp, trao đổi, thống nhất các phương án để xử lý dứt điểm từng trường hợp chồng chéo, trùng lặp cụ thể. Ngoài ra, từ khi có Quy chế phối hợp, KTNN và TTCP đã quan tâm nghiên cứu và từng bước thực hiện việc sử dụng báo cáo kiểm toán và kết luận thanh tra để làm căn cứ xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của đối tượng, nội dung thanh tra và kiểm toán, hạn chế được sự chồng chéo, giảm bớt được thời gian, nhân lực đáng kể của hai cơ quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. 

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định, kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của hoạt động thanh tra, kiểm toán cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm hai cơ quan trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy chế vẫn còn một số hạn chế như việc trao đổi thông tin, kết quả về thanh tra, kiểm toán giữa hai cơ quan chưa được phát huy trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định về sử dụng kết quả của nhau chưa đầy đủ nên các cơ quan Kiểm toán, Thanh tra vẫn còn lúng túng khi thực hiện trong một số trường hợp cụ thể…. Hai cơ quan cũng thống nhất, sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ như: Quy định về phối hợp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán, thanh tra; quy định về xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm toán, thanh tra để khắc phục triệt để sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm toán, thanh tra…

5 12 18 tong thanh tra 2.jpg
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị  

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian tới, TTCP và KTNN tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tránh chồng chéo, trùng lặp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, kiểm toán. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị, hai cơ quan tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục phối hợp với nhau tốt hơn; có những vấn đề gì trùng lắp, chồng chéo thì chủ động phối hợp để xử lý.
                                                                                                                                                                             Theo thanhtra.gov.vn