Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 33

Lượt truy cập: 796845

Chính trị xã hội

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2019

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bế mạc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

ỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Năm 2019 được xác định là “năm bứt phá” để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2019 như: nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Đồng thời quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp; xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tập trung phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Chinhphu.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện thành công các mục tiêu KT-XH năm 2019, các cấp, các ngành, địa phương cần nỗ lực, nghiêm túc, quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đặc biệt tập trung vào các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình cho các địa phương; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức, lề lối làm việc; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh đó cần phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình KT-XH, cơ chế, chính sách mới một cách trung thực, khách quan, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong xã hội nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đối với các kiến nghị của địa phương, Văn phòng Chính phủ cần khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Theo daklak.gov.vn

Tin đã đưa