Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 9

Lượt truy cập: 796756

Tin thanh tra

Trong tháng 01 năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 16 tỷ đồng.

Trong tháng 01-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính và 104 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 16 tỷ đồng. 

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 15.596 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.094 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 755 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 8.747 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 357 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 582 triệu đồng (đã ban hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 582 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 105 triệu đồng).

          Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 135 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 35 đơn và đơn tiếp nhận mới là 100 đơn), gồm: Khiếu nại 39 đơn, tố cáo 36 đơn, KNPA 60 đơn. Trong đó có 106 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…