Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 42

Lượt truy cập: 796934

Tin thanh tra

Trong tháng 02-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 33 cuộc thanh tra hành chính và 84 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền 783 triệu đồng.

Trong tháng 02-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 33 cuộc thanh tra hành chính và 84 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền 783 triệu đồng. 

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 203 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 133 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 70 triệu đồng, Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 73 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 580 triệu đồng (đã ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 580 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 195 triệu đồng).

          Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 197 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 57 đơn và đơn tiếp nhận mới là 140 đơn), gồm: Khiếu nại 76 đơn, tố cáo 35 đơn, KNPA 86 đơn. Trong đó có 160 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…