Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 38

Lượt truy cập: 796871

Tin thanh tra

Trong tháng 04 năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong tháng 04-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 33 cuộc thanh tra hành chính và 60 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.Trong tháng 04-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 33 cuộc thanh tra hành chính và 60 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 3.245 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 720 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 1.908 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 617 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 422 triệu đồng (đã ban hành 53 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 422 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 88 triệu đồng).

          Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 143 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 23 đơn và đơn tiếp nhận mới là 120 đơn), gồm: Khiếu nại 48 đơn, tố cáo 17 đơn, KNPA 78 đơn. Trong đó có 115 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…