Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 26

Lượt truy cập: 796809

Tin thanh tra

Trong tháng 05 năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong tháng 05-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính và 58 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 777 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 49 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 728 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 668 triệu đồng (đã ban hành 59 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 668 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 136 triệu đồng).

          Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 114 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 34 đơn và đơn tiếp nhận mới là 80 đơn), gồm: Khiếu nại 43 đơn, tố cáo 19 đơn, KNPA 52 đơn. Trong đó có 83 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…