Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 54

Lượt truy cập: 796964

Tin thanh tra

Trong tháng 07 năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 02 tỷ đồng.

Trong tháng 07-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 66 cuộc thanh tra hành chính và 88 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 02 tỷ đồng. 

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 1.377 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 425 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 952 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 180 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 639 triệu đồng (đã ban hành 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 639 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 175 triệu đồng).

          Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 134 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 14 đơn và đơn tiếp nhận mới là 120 đơn), gồm: Khiếu nại 40 đơn, tố cáo 16 đơn, KNPA 78 đơn. Trong đó có 94 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…