Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 19

Lượt truy cập: 796782

Tin thanh tra

Trong tháng 11 năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 06 tỷ đồng.

Trong tháng 11-2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính và 98 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 06 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 5.631 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4.971 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 660 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 531 triệu đồng (đã ban hành 62 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 531 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 179 triệu đồng).

  Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 210 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 93 đơn và đơn tiếp nhận mới là 117 đơn), gồm: Khiếu nại 123 đơn, tố cáo 26 đơn, KNPA 61 đơn. Trong đó có 148 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung vào công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…