Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 56

Lượt truy cập: 796138

Thông tin tuyên truyền

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW tám Khóa XII

Ngày 21/01/2019, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương tám Khóa XII.  Toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thịnh Phát, Đảng Ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng Nghị quyết TW tám là một trong những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Huấn đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết. 

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thịnh Phát, đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Hội nghị, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về  “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 Description: D:\Van phong Thanh tra tinh\04_Cong nghe thong tin\2018\51138582_524605488044883_4854169426599084032_n.jpg

Đồng chí Nguyễn Thịnh Phát phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Sau khi phổ biến xong Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thịnh Phát, yêu cầu, ngay sau khi cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cần tập trung nêu rõ nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết đã đề ra; liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân; đề xuất giải pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Các cá nhân báo cáo kết quả học tập, thảo luận, viết thu hoạch gửi về Đảng ủy Thanh tra tỉnh theo thời gian quy định./.

                                                                                                                                                           Văn phòng Thanh tra tỉnh

Tin đã đưa