Thứ Sáu, 23/10/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 67

Lượt truy cập: 831813

Cải cách hành chính

Công bố Quyết định kiểm tra Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sáng 29/9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Đoàn kiểm tra 1570) đã tổ chức họp trực tuyến công bố Quyết định kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn chủ trì cuộc họp cùng các thành viên.

Tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22 và 23/9/2020, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về cách mạng 4.0

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vừa được ban hành.

Qúy 1/2020 các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra triển khai đúng tiến độ

Theo đánh giá tại Báo cáo quý 1/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ CCHC đảm bảo đúng tiến độ như: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng  duy trì hiệu quả chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” năm 2020 phát sóng trên Đài DRT và Báo Đắk Lắk. Tổng hợp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, quan tâm đầu tư hạ tầng tiến đến thúc đẩy nhanh chính phủ điện tử.

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Ngày 31-12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 9/12/2019, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.

Ngày 01/10/2019, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTr về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai nhiệm vụ CCHC 06 tháng cuối năm 2019 và công bố chỉ số CCHC cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018

áng 5/6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 5 tháng đầu năm 2019 và công bố chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số

Sáng 31-8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch số 21/KHLN-SNV-TĐTN ngày 18/7/2018 về việc tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018"

Thực hiện  kế hoạch số 21/KHLN-SNV-TĐTN ngày 18/7/2018 giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018". Đề nghị Cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, thời gian nhận bài thi từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 10/9/2018 để Văn phòng tổng hợp, gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

UBND tỉnh ký Quyết định số 3507/QĐ-UBND, ngày 21/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Tập huấn quản trị người dùng hệ thống Thư điện tử công vụ và Phần mềm quản lý văn bản của tỉnh

Sáng 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn quản trị người dùng hệ thống Thư điện tử công vụ và Phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có ông Ralan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Kết luận kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 263/TB-UBND về việc kiểm tra kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CCHC nhà nước năm 2017.

Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày 17/10/2017, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-TTr về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Tập huấn quản trị Hệ thống dịch vụ công tích hợp một cửa liên thông

Sáng 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Đắk Lắk tổ chức Lớp tập huấn quản trị hệ thống dịch vụ công tích hợp một cửa liên thông – VNPT iGate. Đối tượng của lớp tập huấn là cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin, quản trị hệ thống của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công bố Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc Công bố các bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC quá hạn.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7199/UBND-TH ngày 12/9/2017 gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh.

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7031/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về thực hiện Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020.

Đắk Lắk bồi dưỡng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

Ngày 24/8/2017, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017”. Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Kính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/01/2015 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTr về việc Công bố Mục tiêu chất lượng của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk năm 2015 gồm các nội dung sau:

THANH TRA TỈNH ĐẮK LẮK ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008

Ngày 08/5/2012 Giấy chứng nhận số 0123/2012 đã được cấp cho Hệ thống quản lý chất lượng của Thanh tra tỉnh trong hoạt động “Tham mưu, giúp UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về Thanh tra"

Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân.

Ngành thuế thành phố Đà Nẵng: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

UBND thành phố vừa công bố việc xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010 đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Theo đó, đối với khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, vị trí xếp hạng nhất thuộc về Cục Thuế Đà Nẵng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp (2009, 2010) ngành Thuế Đà Nẵng được UBND thành phố xếp hạng là đơn vị dẫn đầu khối các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.