Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 58

Lượt truy cập: 1490534

Dịch Vụ Công

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.

Ngày 01/10/2019, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTr về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Bộ thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

Ngày 26/3/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố bộ Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8/2009 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc công bố bộ TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Bộ TTHC của Thanh tra tỉnh được đăng tải tại mục Văn bản pháp luật  trên trang Web của Thanh tra tỉnh

Mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 Của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.