Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 37

Lượt truy cập: 796055

Chi tiết báo cáo

Tiêu đề

Công văn số 375/TTr-VP ngày 01/12/2017 về việc thực hiện báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2017

Tóm tắt

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2017 gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/12/2017 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo TTCP, Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định

Ngày báo cáo

01/12/2017

Ghi chú

File đính kèm

04122017141009_375 TTr-VP.pdf