Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 75

Lượt truy cập: 796176

Chi tiết báo cáo

Tiêu đề

Công văn số 19/TTr-VP ngày 21/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc lấy ý kiên góp ý đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác TCD, GQKN, TC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt

Thực hiện Công văn số 291/UBND-TH ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I năm 2019; theo đó, giao cho Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng dự thảo Chỉ thị nêu trên; để hoàn thiện văn bản trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý vào dự thảo Chỉ thị; (dự thảo Chỉ thị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://thanhtra.daklak.gov.vn/BaoCao); các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/01/2019 bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo (file điện tử gửi tới địa chỉ: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền. Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Ngày báo cáo

30/01/2019

Ghi chú

File đính kèm

23012019142103_19 TTr_VP.rar