06:27 Thứ hai , Ngày 06 Tháng 12 Năm 2021
Tên văn bản Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Nội dung trích yếu Ngày 26/12/2018, Thanh tra tỉnh có Công văn 458/TTr-PCTN V/v thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 (có Công văn đính kèm).
Ngày ban hành 26/12/2018
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 09012020154915_458 TTr-PCTN.pdf