06:44 Thứ hai , Ngày 06 Tháng 12 Năm 2021
Tiêu đề Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Nội dung

Ngày 16/8/2021, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 405/TTr-VP về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị định và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 23/8/2021.

Nội dung chi tiết công văn tại đây.

Văn phòng Thanh tra tỉnh

Lĩnh vực Thanh tra
Thời hạn lấy ý kiến 23/08/2021
File đính kèm: 405_TTr VP.zip
Tham gia góp ý:
Đã hết hạn góp ý