Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 112

Lượt truy cập: 796237

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 05/12/2014
252/BCĐ-TTr Tài liệu tuyên truyền pháp luật về Khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ biên soạn 17/11/2014
Thông tư số 05/2014/TT-TTCP Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 29/10/2014
Thông tư số 75/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 16/07/2014
71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiện về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước 30/05/2014
16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm. 07/07/2014
số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính Thông tư sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức ... 24/06/2014
số 44/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 Quy định về giá đất 24/06/2014
Nghị định số 25/2014/NĐ-CP Nghi định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 Quy định về phòng, chống tội phjm và các vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao 18/01/2001
/HP Hiến pháp năm 2013 01/01/0001
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về Hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ 01/01/0001
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 01/01/0001
Thông tư số 219/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế gia trị gia tăng 01/01/0001
Thông tư số 10/2014/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn 01/01/0001
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở 01/01/0001
Quyết định số 12/2014 Quyết định về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên nghành 01/01/0001
Nghị định số 06/2014/NĐ-CP Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 01/01/0001
Thông tư số:01/2013/TT-TTCP Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra 12/03/2013
Công văn số 422/TTr-VP Về việc cử cán bộ dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính 08/11/2013
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP Thông tư Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
Công văn số 7159/UBND-TCTM Về việc triển khai một số văn bản mới của Trung ương 25/10/2013
Quyết định số 2158/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh 25/10/2013
TLTH Tài liệu tập huấn pháp luật về trách nhiệm Bồi thường nhà nước 09/10/2013
03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 06/10/2013
Thông tư số 06/2013/TT-TTCP Quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013