Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 40

Lượt truy cập: 796068

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Công văn số 6667/UBND-TCTM Về việc triển khai văn bản mới 25/09/2013
81/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013
12/TTr-VP Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo 16/01/2013
......./2013/TT-TTCP Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo 08/01/2013
Thong tu 03/2013/TP-BTP HUONG DAN THUC HIEN QUAN LY NHA NUOC VE CONG TAC BOI THUONG TRONG HOAT ĐONG QUAN LY HANH CHINH 03/01/2013
Số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012
Số 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 03/10/2012
02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/11/2011
03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/11/2011
Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11/07/2011
Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh 10/06/2011
Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nghĩa trang và cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/06/2011
Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 01/06/2011
Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 24/05/2011
Quyết định 1164/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” 12/05/2011
Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 29/04/2011
Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 14/04/2011
Thông tư 08/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp 05/04/2011
Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/04/2011
Quyết định số 759/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản có liên quan đến cung cấp dịch vụ công đã qua rà soát 24/03/2011
Quyết định số 737/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật đã được rà soát năm 2010 23/03/2011
Quyết định số 645/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 15/03/2011
Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của một số loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh 21/01/2011
Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng 21/01/2011
Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%)để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2011