Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 103

Lượt truy cập: 796215

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2011
Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 14/01/2011
Thông tư 02/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý 13/01/2011
Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 07/01/2011
Quyết định số 3517/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trên địa bàn tỉnh 31/12/2010
Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND Quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/12/2010
Công văn số 6378/UBND-NC Triển khai Luật Nuôi con nuôi 06/12/2010
Công văn số 6216/UBND-NC Triển khai Luật Lý lịch tư pháp 26/11/2010
Chỉ thị 09/2004/CT-UB Về tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở. 24/11/2010
Quyết định số 3046/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai việc nhập quốc tịch cho người không quốc tịch theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam. 19/11/2010
Thông tư 18/2010/TT-BTP Quy định về Báo cáo viên pháp luật 05/11/2010
Thông tư 15/2010/TT-BTP Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý 04/10/2010
Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/08/2010
Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 28/07/2010
Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 22/07/2010
Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 14/05/2010
Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 14/05/2010
Quyết định số 1093/QĐ-UBND Ban hành Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 07/05/2010
Thông tư liên tịch 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp 04/05/2010
Chỉ thị số 02/CT-UBND Triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/04/2010
Quyết định 917/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật tại một số sở, ngành và một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2010 12/04/2010
Thông tư 08/2010/TT-BTP Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch 25/03/2010
Thông tư 08.a/2010/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch 25/03/2010
Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp 11/02/2010
Thông tư 01/2010/TT-BTP Của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 09/02/2010