Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 90

Lượt truy cập: 796198

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTP-BNV Bộ Tư pháp - Bộ Nội hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 29/03/2007
Kế hoạch liên ngành số 07/KHLN/TP-LĐTBXH-BCVT-GDĐT-LĐLĐ-VHTT-BĐBP-QS-CA Về việc phối hợp thực hiện chương trình xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 23/03/2007
13/2007/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá. 06/03/2007
Quyết định 439/QĐ-UBND Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã qua rà soát. 01/03/2007
Nghị định 28/2007/NĐ-CP Của Chính phủ số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư. 26/02/2007
Nghị định 07/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. 12/01/2007
Nghị định 163/2006/NĐ-CP Của Chính phủ về giao dịch bảo đảm 29/12/2006
82/2006/QH11 Luật Công chứng 29/11/2006
Thông tư 96/2006/TT-BTC Của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu gia. 16/10/2006
Chỉ thị 35/2006/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 13/10/2006
Quyết định 1758/2006/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. 21/09/2006
Nghị định 91/2006/NĐ-CP Của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND. 06/09/2006
Quyết định số 1627/2006/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa thông tin ở xã, phường, thị trấn” 01/09/2006
Nghị định 74/2006/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tư pháp. 01/08/2006
Thông tư liên tịch 68/2006/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự. 26/07/2006
Quyết định 1343/2006/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. 10/07/2006
69/2006/QH11 Luật Trợ giúp pháp lý 29/06/2006
65/2006/QH11 Luật Luật sư 29/06/2006
65/2006/QH11 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 29/06/2006
Quyết định 1252/2006/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai hực hiện Đề án 04 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”. 21/06/2006
Chỉ thị 13/2006/CT-UB Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh. 21/06/2006
Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN. Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. 07/06/2006
Quyết định 1080/2006/QĐ-UBND Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 29/05/2006
43/2006/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án. 19/05/2006
Chỉ thị 18/2006/CT-TTg Của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 15/05/2006