Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 74

Lượt truy cập: 796175

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Quyết định 12/2005/QĐ-UBND Ban hành Đề án số 02 về phòng, chống tội phạm. 07/02/2005
Công văn 189/CV-UB về việc phát hành Bản tin tư pháp Đắk Lắk. 21/01/2005
Nghị định 05/2005/NĐ-CP Của chính phủ về Bán đấu giá tài sản 18/01/2005
Quyết định 212/2004/QĐ-TTg Của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010. 16/12/2004
31/2004/QH11 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND 03/12/2004
Kế hoạch 3383/KH-UB Về triển khai thực hiện Chỉ thị 37/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010. 26/11/2004
Nghị định 173/2004/NĐ-CP Của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự. 30/09/2004
Pháp lệnh 24/2004/PL-UBTVQH11 Về giám định tư pháp 29/09/2004
Nghị định 164/200/NĐ-CP Của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. 14/09/2004
Quyết định 61/2004/QĐ-UB Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. 09/09/2004
Công văn 2086/CV-UB Về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 27/08/2004
Quyết định 56/2004/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 13/08/2004
Quyết định 53/2004/QĐ-UBND Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 30/07/2004
Quyết định 36/2004/QĐ-UBND Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn. 16/06/2004
Quyết định 36/2004/QĐ-UBND Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn 16/06/2004
Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BTP-BNV Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ. 18/05/2004
Công văn 88/CV-TU Về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 09/04/2004
Nghị định 104/2004/NĐ-CP Của Chính phủ về công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 23/03/2004
Chỉ thị 06/2004/CT-UBND Về đẩy mạnh củng cố, kiện tòan về tổ chức và hoạt động của các Phòng Tư pháp, các Ban tư pháp 19/03/2004
Chỉ thị 06/2004/CT-UBND Đẩy mạnh củng cố, kiện tòan về tổ chức và hoạt động của các Phòng Tư pháp, các Ban tư pháp. 19/03/2004
Chỉ thị 32-CT/TW Của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 09/12/2003
Nghị định 135/2003/NĐ-CP Của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 14/11/2003
Thông tư 04/2003/TT-BTP Của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003. 28/10/2003
Thông tư 04/2003/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật. 28/10/2003
Nghị định 65/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật 11/06/2003