Chủ Nhật, 20/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 33

Lượt truy cập: 795986

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Thông tư 01/2003/TT-BTP Của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007. 14/03/2003
Quyết định 13/2003/QĐ-TTg Của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007. 17/01/2003
Chỉ thị 27/2002/CT-UB Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí. 24/11/2002
Kế hoạch liên tịch 1526/KHLT/TP-VHTT-MTTQ-UBNDGĐ&TE Về việc phối hợp triển khai việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/11/2002
Kế hoạch liên tịch 1526/KHLT/TP-VHTT-MTTQ-UBNDGĐ&TE Về việc phối hợp triển khai việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/11/2002
Chỉ thị 26/2002/CT-UB Về việc đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh. 02/10/2002
Thông tư 05/2002/TT-BTP Của Bộ Tư pháp hướng dẫn chuyển giao một số vụ việc trong thi hành án cho UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành. 27/02/2002
Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực 21/11/2001
Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN - UBQGDS-KHHGD Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMMTTQVN ngày 31/3/2000 xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. 09/07/2001
Chỉ thị 17/2001/CT-UB Đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật. 25/06/2001
Chỉ thị 29/2000/CT-UB Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 13/12/2000
Chỉ thị 25/2000/CT-TU Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 21/09/2000
Nghị định 08/2000/NĐ-CP Của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. 10/03/2000
Nghị định 08/2000/NĐ-CP Của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm 10/03/2000
Nghị định 160/1999/NĐ-CP Của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 18/10/1999
Nghị quyết Liên tịch 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND Về việc phối hợp phổ biến, giáo dục cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. 07/09/1999
Quyết định 210/1999/QĐ-BTP Của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật. 09/07/1999
Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA Quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. 08/02/1999
Pháp lệnh 09/1998/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 25/12/1998
Chỉ thị 24/1998/CT-TTg Của Thủ tướng chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư. 19/06/1998