Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

Ngày đăng: 29/07/2021 00:00