21:26 Thứ năm , Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

06/08/2021 00:00

<p><strong>Ng&agrave;y 05/8/2021, tại H&agrave; Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đ&atilde; tổ chức Phi&ecirc;n họp thứ 20, dưới sự chủ tr&igrave; của đồng...

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp

29/07/2021 00:00

<p><em>Sau 9 ng&agrave;y l&agrave;m việc (từ ng&agrave;y 20 đến ng&agrave;y 28/7/2021), chiều 28/7, tại ph&ograve;ng Di&ecirc;n Hồng Nh&agrave; Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đ&igrave;nh Huệ...

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

29/07/2021 00:00

<p><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(102, 102, 102); font-family:roboto condensed,arial,helvetica,sans-serif; font-size:14.6667px">Chiều 28/7, tại Nh&agrave; Quốc hội, dưới...

Phê chuẩn nhân sự cấp phó và ủy viên các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

23/07/2021 00:00

<h2 style="text-align:justify">Ủy ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; ph&ecirc; chuẩn danh s&aacute;ch Ph&oacute; Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ nhiệm, Uỷ vi&ecirc;n Thường trực, Uỷ vi&ecirc;n chuy&ecirc;n...

Ông Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID -19

23/07/2021 00:00

<h2 style="text-align:justify">(Thanh tra) - Ch&iacute;nh phủ sẽ x&acirc;y dựng tờ tr&igrave;nh về ph&ograve;ng, chống dịch COVID -19; Ủy ban X&atilde; hội sẽ tiến h&agrave;nh thẩm tra để Quốc hội xem...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV – tiền đề cho thành công của toàn khóa

22/07/2021 00:00

<p><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(102, 102, 102); font-family:roboto condensed,arial,helvetica,sans-serif; font-size:14.6667px">S&aacute;ng 20/7, tại Hội trường Di&ecirc;n...

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk: Tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa X

01/07/2021 00:00

<p><em>S&aacute;ng 30/6, trong khu&ocirc;n khổ Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2021-2026 đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu c&aacute;c chức danh l&atilde;nh đạo chủ chốt của...

Ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01/02/2021 00:00

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

31/01/2021 00:00

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 ủy viên

28/01/2021 00:00

Đại hội XIII đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

22/10/2020 00:00

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chân dung và tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

19/10/2020 00:00

Chân dung và tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

18/10/2020 00:00

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

16/10/2020 00:00

Chiều nay (15/10), sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội...

Có 53 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025

15/10/2020 00:00

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 53 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0

Liên kết website